artus


artus
artùs, arti̇̀ bdv. Nuei̇̃k paklausinė́ti į artesniùs ki̇́emus.

.